La Lega (Abbiam delle belle buone lingue)

La Lega (Abbiam delle belle buone lingue)

muzyka: trad.
XIX w.

Seb[G]ben che siamo donne,
Paura non abb[D]iamo:
Per amor dei nostri figli,
Per amor dei nostri [G]figli;

Seb[G]ben che siamo donne,
Paura non abb[D]iamo,
Per amor dei nostri figli
In lega ci met[G]tiamo.

A oilì oilì oi[G]là e la lega la cresce[D]
E noialtri socialisti, e noialtri socia[G]listi
A oilì oilì olià e la lega la cresce[D]
E noialtri socialisti vogliamo la liber[G]tà.

E la libertà non viene
Perchè non c’è l’unione:
Crumiri col padrone
Crumiri col padrone

E la libertà non viene
Perchè non c’è l’unione:
Crumiri col padrone
Son tutti da ammazzar.

A oilì oilì oilà…

Sebben che siamo donne,
Paura non abbiamo:
Abbiamo delle belle buone lingue
Abbiamo delle belle buone lingue

Sebben che siamo donne,
Paura non abbiamo:
Abbiamo delle belle buone lingue
E ben ci difendiamo.

A oilì oilì oilà…

E voialtri signoroni
Che ci avete tanto orgoglio,
Abbassate la superbia
Abbassate la superbia

E voialtri signoroni
Che ci avete tanto orgoglio,
Abbassate la superbia
E aprite il portafoglio.

A oilì oilì oilà e la lega la crescerà
E noialtri lavoratori, e noialtri lavoratori
A oilì oilì olià e la lega la crescerà
E noialtri lavoratori i voroma vess pagà.

A oilì oilì oilà e la lega la crescerà
E noialtri socialisti, e noialtri socialisti
A oilì oilì olià e la lega la crescerà
E noialtri socialisti vogliamo la libertà.


Włoska piosenka ludowa z końca XIX w. śpiewana przez zbieraczki ryżu w Nizinie Padańskiej z regionu Emilia-Romagna. Stanowi symbol powstania robotniczek rolnych w czasie formowania się związków zawodowych.

Auf, auf zum Kampf

Auf, auf zum Kampf

ok. 1870-1924

Auf, auf zum [E]Kampf, zum Kampf!
Zum Kampf sind wir ge[A]boren
Auf, auf zum [E]Kampf, zum Kampf!
Zum Kampf sind wir be[A]reit

/Dem Karl Lieb[A]knecht,
dem haben wir’s gesch[E]woren,
Der Rosa Lu[A]xemburg reichen wir die [E]Hand/x2

Es steht ein Mann, ein Mann!
So fest wie eine Eiche!
Er hat gewiß, gewiß
Schon manchen Sturm erlebt!

/Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche,
Wie es so vielen Freiheitskämpfern geht/x2

Wir fürchten nicht, ja nicht!
Den Donner der Kanonen
Wir fürchten nicht, ja nicht!
Die grüne Polizei
/Den Karl Liebknecht, den haben wir verloren,
Die Rosa Luxemburg fiel durch Mörderhand/x2

Auf, auf zum Kampf, zum Kampf!
Zum Kampf sind wir geboren
Auf, auf zum Kampf, zum Kampf!
Zum Kampf sind wir bereit
/Dem Karl Liebknecht, dem haben wir’s geschworen,
Der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand/x2


Melodia i część tekstu Auf, Auf zum Kampf były już znane w 1870/1871 r. Śpiewali ją żołnierze podczas wojny niemiecko–francuskiej, jednak wówczas mówiła o wierności wobec cesarza Wilhelma i odwadze żołnierzy. Tekst odnoszący się do Róży Luksemburg oraz Karla Liebknechta został napisany najprawdopodobniej pod koniec drugiej dekady XX w. W pierwszej wersji stworzonej na potrzeby KPD (śpiewnik KPD z 1920 r.) nie ma jeszcze mowy o zamordowaniu Róży Luksemburg i Karla Liebknechta, są oni jednak wymienieni w refrenie zamiast cesarza Wilhelma. Przypuszczać więc można, że wersja ta powstała przed 15 stycznia 1919 r. Tekst śpiewany obecnie (i jego pochodne) pojawia się dopiero w 1924 r. i jest, najprościej rzecz ujmując, wezwaniem do walki, wyrazem odwagi oraz wierności wobec zamordowanych założycieli.

КАТЮШA (Katiusza)

КАТЮШA

(Katiusza)

słowa: Michaił Isakowski
muzyka: Matwiej Blanter
1939

[Am]Rascwietali jabloni i [E]gruszy,
Paplyli tumany nad rie[Am]koj;
Wycha[Dm]dzila na bierieg Ka[Am]tiusza,
[Dm]Na wy[Am]sokij [E]bierieg, na kru[Am]toj.

[Am]Wychadzila, piesniu zawa[E]dzila
Pra sciepnowa, sizawo ar[Am]la,
Pra ta[Dm]wo, katorowo lu[Am]bila,
[Dm]Pra ta[Am]wo, czji [E]pisma bierie[Am]gla.

Oj, ty piesnia, piesienka diewiczja,
Ty lici za jasnym soncem wsljed,
I bajcu na dalniem pagraniczij
At Katiuszy pieriedaj priwjet.

Pusc on wspomnit dziewuszku prastuju,
I uslyszyt, kak ana pajot,
/Pusc on ziemlu bierieżot radnuju
A ljubow Katiusza sbierieżot./x2

Rascwietali jabloni i gruszy,
Paplyli tumany nad riekoj;
/Wychadzila na bierieg Katiusza,
Na wysokij bierieg na krutoj./x2


Katiusza jest radziecką piosenką żołnierską o dziewczynie o imieniu Katiusza tęskniącej do ukochanego, który jest daleko. Została skomponowana w 1938 r. przez Matwieja Blantera, a tekst napisał Michaił Isakowski. Nie jest więc piosenką ludową. Jej premierowe wykonanie miało miejsce 27 listopada 1938 r. w Sali Kolumnowej Moskiewskiego Domu Związkowego, zaśpiewała ją wówczas Walentyna Batiszczewa. Melodia „Katiuszy” stanowiła inspirację dla partyzantów włoskich i greckich w okresie wojny, a tekst przetłumaczono mniej lub bardziej dokładnie na wiele języków świata.

Na melodię „Katiuszy” śpiewana jest także włoska piosenka „Fischia il vento”.

Never Cross a Picket Line

Never Cross a Picket Line

słowa i muzyka: Billy Bragg, 2006

Five [G]hundred men sacked for refusing
To [C]ever cross a picket [Em]line
The [G]voices down the ages warning
[C]Never cross a picket [Em]line
You must [C]never cross a [D]picket [G]line

Two years gone by but still they never
Ever cross a picket line
With their wives and children they stand together
Never cross a picket line
You must never cross a picket line

Look [G]away, look [G]away
Look away out [G]west to San Francisco
Look [G]away, look [G]away
Look away down [G]south to Sydney Harbour
For the [C]dockers have orga[Em]nized
The [C]world’s longest [D]picket [G]line

Technically this is an illegal strike
Never cross a picket line
But technically workers have no rights
Never cross a picket line
You must never cross a picket line

Oh, I want to live in a Brand New Britain
Never cross a picket line
Where workers rights are enshrined and written
Never cross a picket line
You must never cross a picket line

Look away, look away
Look away out west to San Diego
Look away, look away
Look away out east to far Osaka
For the dockers have organised
The world’s longest picket line

The Tories are gone but there’s no improvement
Never cross a picket line
Now where is the might of the Labour movement
Never cross a picket line
You must never cross a picket line

Look away, look away
Look away down south to Auckland City
Look away, look away
Look away out west to old Vancouver
For the dockers have organised
The world’s longest picket line

For the dockers have realised
You must never cross a picket line


Utwór napisany przez Billy’ego Bragga, dołączony do wznowionego wydania albumu „The Internationale (1990)” z 2006 r.

In tutto il mondo uniamoci

In tutto il mondo uniamoci

słowa i muzyka: Alfredo Bandelli, 1974

Su ogni [D]popolo che lotta
Per un mondo socia[A]lista
Sempre arriva micidiale
Il potere imperia[D]lista

La violenza unica legge
La ragione è del can[G]none
Il potere è del pad[D]rone
Questa è [A]la legali[D]

In tutto il mondo uni[D]amoci
Perchè il nostro avve[A]nire
Possiamo conquistarcelo
Solo con il fu[D]cile

In tutto il mondo uniamoci
In una sola [G]lotta
La lotta prole[D]taria
Che il comu[A]nismo conquiste[D]

Ogni stato è da comprare
Capitale da investire
Sono masse da sfruttare
Fino a quando servirà

Il gendarme americano
Garantisce il colonnello
Se non basta il suo controllo
Democratico dc

In tutto il mondo uniamoci
Perchè il nostro avvenire
Possiamo conquistarcelo
Solo con il fucile
In tutto il mondo uniamoci
In una sola lotta
La lotta proletaria
Che il comunismo conquisterà

Ma nei conti c’è qualcosa
Che non potrà mai tornare
à la guerra popolare
Dall’America al Vietnam
à la guerra proletaria
Dichiarata in tutto il mondo
Per poterci conquistare
Una nuova società

In tutto il mondo uniamoci
Perchè il nostro avvenire
Possiamo conquistarcelo
Solo con il fucile
In tutto il mondo uniamoci
In una sola lotta
La lotta proletaria
Che il comunismo conquisterà


Piosenka z albumu „Fabbrica, galera, piazza” z 1974 r., napisana przez Alfreda Bandelliego. Nawołuje do zjednoczenia się na całym świecie w „jedynej walce” – walce proletariatu.

Inne piosenki Alfredo Bandelliego w śpiewniku: La Ballata della Fiat, La caccia alle streghe