Go On Home British Soldiers

Go On Home British Soldiers

słowa i muzyka: trad.

Go on [G] home British soldiers, go on home
Have you [C] got no fucking [G] homes of your [D] own?
For [C] eight hundred years we’ve [G] fought you without [e] fear
And we’ll [G] fight you for [D] eight hundred [G] more

So if you [G] stay British soldiers if you stay
You will [C] never ever [G] beat the IR [D]A
For [C] fourteen men in Derry are the [G] last that you will [e] bury
So take a [G] tip and [D] leave us while you [G] may

So go on [G] home British soldiers, go on home
Have you [C] got no fucking [G] homes of your [D] own?
For [C] eight hundred years we’ve [G] fought you without [e] fear
And we’ll [G] fight you for [D] eight hundred [G] more

We’re not [G] British, we’re not Saxon, we’re not English
We’re [C] Irish and [G] proud we are to [D] be
So [C] fuck your union jack, we [G]want our country [e] back
Want to [G] see old [D] Ireland free once [G] more

So go on [G] home British soldiers, go on home
Have you [C] got no fucking [G] homes of your [D] own?
For [C] eight hundred years we’ve [G] fought you without [e] fear
And we’ll [G] fight you for [D] eight hundred [G] more

Well, we’re [G] fighting British soldiers for the cause
We’ll [C] never bow the [G] soldiers be[D]cause
Through[C]out our history we were [G] born to be [e] free
So get [G] out British [D] bastards, leave us [G] be

So go on [G] home British soldiers, go on home
Have you [C] got no fucking [G] homes of your [D] own?
For [C] eight hundred years we’ve [G] fought you without [e] fear
And we’ll [G] fight you for [D] eight hundred [G] more


Pieśń irlandzkich rebeliantów z czasu konfliktu w Irlandii Północnej. Wyraża jedno z pragnień irlandzkiego republikanizmu: wycofanie brytyjskich sił wojskowych, które obecne były na irlandzkich terenach od 1969 r. do 2007 r. Tekst ma charakter protestu i zachęcał do niepoddawania się brytyjskiej obecności wojskowej, lecz nigdy nie miał namawiać do bezpośredniej przemocy.