Jak czytać akordy


Bardzo prosto 🙂

[A] to akord A-dur
[Am] to akord A-moll
[A7] to akord A septymowy
[F#m] to akord Fis-moll

Używamy przyjętego w Polsce nazewnictwa akordów [H] i [Hm] (na stronach anglojęzycznych te akordy są zwykle zapisywane jako „B” i „Bm”).


Na dole każdej strony pod nagłówkiem „Chcesz widzieć akordy?” znajduje się lista opcji, za pomocą której można wybrać preferowany sposób wyświetlania akordów:

Tak, pokaż i wyróżnij akordy: akordy są pogrubione i wyróżnione czerwonym kolorem (ustawienie domyślne).

Tak, pokaż akordy bez wyróżniania: akordy są wyświetlanie kolorem szarym i nie są pogrubione (opcja pośrednia; łatwiej czytać tekst utworu).

Nie, ukryj akordy: wyświetlany jest tylko tekst utworu, a akordy są niewidoczne.


„Czerwony sztandar” to tylko śpiewnik. Nie ma tu lekcji gry na gitarze, ale w internecie znajdziesz ich mnóstwo. Jeśli po raz pierwszy bierzesz do ręki gitarę albo chcesz podejrzeć chwyty, możesz zacząć tu, tu albo tu. A bezwzględnie najlepszy i zupełnie darmowy kurs gry na gitarze (po angielsku) znajdziesz tu.