Bella ciao (po polsku)

Bella ciao

(Polska wersja piosenki „Bella ciao”)

słowa: aut. niezn.

Pewnego [Am]ranka, gdy się zbudziłem
o bella, ciao! bella, ciao! bella, [E]ciao, ciao, ciao!
Pewnego [Dm]ranka, gdy się zbudz[Am]iłem
Spotkałem [E]wroga w kraju [Am]mym

hej partyzancie, weź mnie ze sobą
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
hej partyzancie, weź mnie ze sobą
Bo czuję powiew śmierci już

A jeśli umrę jako partyzant
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
A jeśli umrę jako partyzant
Chcę byś pochował godnie mnie

Pogrzeb mnie w górach, tam hen, wysoko
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
Pogrzeb mnie w górach, tam hen, wysoko
Gdzie piękny kwiat swój kładzie cień

Wszyscy co przejdą i będą patrzeć
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
Wszyscy co przejdą i będą patrzeć
Powiedzą: „Jaki piękny kwiat!”

Kwiat ten należy do partyzanta
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
/Kwiat ten należy do partyzanta
Co życie swe za wolność dał/x2


Bella Ciao z tekstem w języku polskim, w wersji wykonywanej przez Krakowski Chór Rewolucyjny. Nie wiemy, kto jest autorem lub autorką tłumaczenia na język polski. Więcej informacji o utworze na stronie wersji oryginalnej.

La Ballata della Fiat

La Ballata della Fiat

słowa i muzyka: Alfredo Bandelli, 1974

[A]Signor padrone questa volta
per te è andata proprio [E]male
Siamo stanchi di aspettare
che tu ci faccia ammaz[A]zare

Si continua a lavorare
e i sindacati vengono a [E]dire
che bisogna ragionare
Ma di lottare non ne parla [A]mai!

E signor padrone! Ci siam svegliati
E questa volta si dà bat[E]taglia
E questa volta come lottare
Lo decidiamo soltanto [A]noi

Vedi il crumiro che se la sgualia,
Senti il silenzio nelle offi[E]cine,
Forse domani solo il rumore
della mitraglia tu senti[A]rai

Signor padrone questa volta
Per te è andata proprio male
d’ora in poi se vuoi trattare
dovrai rivolgerti soltanto a noi

E questa volta non ci compri
con le cinque lire dell’aumento
se offri dieci, vogliamo cento
se offri cento mile noi vogliam!

Signor padrone! Non ci hai fregati
con le invenzioni, coi sindacati
I tuoi progetti sono sfumati
Perché si lotta contro di te!

E le qualifiche, le categorie,
Noi le vogliamo tutte abolite,
Le divisioni sono finite
Alla catena siam tutti uguali

Signor padrone questa volta
Ormai a lottare s’è imparato,
a Mirafiori s’è dimostrato
e in tutta l’Italia la dimostrerà

E quando siamo sciesi in piazza
Tu ti aspettavi un funerale,
Ma è andata proprio male
Per chi voleva farci addormentare

Ne abbiamo visti davvero tanti
di manganelli e scudi romani,
però s’è visto anche tante mani
che a sampietrino cominciano a andar

Tutta Torino proletaria!
Alla violenza della questura
risponde ora senza paura
La lotta dura si vuole far

E no ai burocrati e ai padroni!
Cosa vogliamo? Vogliamo tutto!
Lotta continua a Mirafiori
E il comunismo trionferà!

E no ai burocrati e ai padroni!
Cosa vogliamo? Vogliamo tutto!
Lotta continua in fabbriche e fuori
E il comunismo trionferà!


Autorem piosenki jest Alfredo Bandelli, jeden z najbardziej reprezentatywnych włoskich piosenkarzy z okresu ruchów studenckich z 1968 roku (miał wówczas 23 lata). La Ballata della Fiat pochodzi z płyty „Fabbrica, galera, piazza” z 1974 roku i opowiada o strajkujących robotnikach w fabrykach FIATA w Turynie.

Inne piosenki Alfredo Bandelliego w śpiewniku: In tutto il mondo uniamoci, La caccia alle streghe

Mlada partizanka

Mlada partizanka

muzyka: trad.
ok. 1940

[D]Mlada partizanka [A]konja jaha[D]la
[D]Mlada partizanka [A]konja [D]jahala
/[G]Hej nek se [D]cuje cuje, [G]hej nek se [D]zna
[G]Da je mlada [D]partizanka [A]konja jaha[D]la/ x2

Mlada partizanka pusku nosila
Mlada partizanka pusku nosila
/Hej nek se cuje cuje, hej nek se zna
Da je mlada partizanka pusku nosila/ x2

Mlada partizanka bombe bacala
Mlada partizanka bombe bacala
/Hej nek se cuje cuje, hej nek se zna
Da je mlada partizanka bombe bacala/ x2

Mlada partizanka kolo vodila
Mlada partizanka kolo vodila
/Hej nek se cuje cuje, hej nek se zna
Da je mlada partizanka kolo vodila/ x2


Jugosłowiańska piosenka partyzancka i feministyczna z okresu II wojny światowej opowiadająca o losach młodej partyzantki, która „ujeżdżała konia”, „rzucała granaty”, „prowadziła walkę” czy „nosiła karabin”. Zawiera wątek antypatriarchalny i traktuje o równouprawnieniu poprzez walkę: kobiety w partyzantce Titowskiej oraz zajmowanych przez nią terenach miały te same prawa, co mężczyźni. W konserwatywnym królestwie, jakim była Jugosławia przed wojną, kobiety były ich pozbawione, a zaciągnięcie się do partyzantki było pierwszym krokiem do realizacji równouprawnienia płciowej.

Oj Kozaro

Oj Kozaro

muzyka: trad.
ok. 1942

[G]Oj Kozaro, joj oj Koz[C]aro
moja [D]gusta [G]šumo (2x)

[G]U tebi je, joj u [C]tebi je
parti[D]zana [G]puno (2x)

Koliko je, joj koliko je
na Kozari grana (2x)

Još je više, joj još je više
mladih partizana (2x)

Koliko je, joj koliko je
na Kozari lista (2x)

Još je više, joj još je više
mladih komunista (2x)


Bazująca na muzyce ludowej piosenka jugolskiej partyzantki komunistycznej z okresu II wojny światowej. Opowiada o dramatycznej bitwie z 1942 r. o górę Kozarę, w której zginęło 25 tysięcy cywilów i zbrojnych po stronie partyzantki.

Socialismo y libertad

Socialismo y libertad

1929

Al[D]cémonos [Em]todos como una sola [D]voz,
veremos maña[C]na el [D]nuevo [Em]sol,
ve[D]remos ma[Em]ñana la nueva socied[D]ad
que sea go[C]bierno [D]la igual[Em]dad.

Socia[G]lismo en [D]liber[G]tad
la [D]roja ban[Em]dera, la solidari[D]dad
la roja ban[C]dera [D]vence[Em]rá.

Con la [G]fuerza [D]que nos [G]dan
la [D]roja ban[Em]dera, la solidari[D]dad
la tierra que est[C]rena [D]liber[Em]tad.

Sabremos ser libres, podremos alcanzar
de todos los pueblos la unidad,
de todos los pueblos nos sobra voluntad
haremos camino al caminar.

Socialismo en libertad
la roja bandera, la solidaridad
la roja bandera vencerá.

Con la fuerza que nos dan
la roja bandera, la solidaridad
la tierra que estrena libertad.

Un solo destino nos llevar a la unidad
un solo camino hay real,
un solo camino, no hay nada que ocultar
quién puede querernos separar.

Socialismo en libertad
la roja bandera, la solidaridad
la roja bandera vencerá.

Con la fuerza que nos dan
la roja bandera, la solidaridad
la tierra que estrena libertad.


Hiszpańska wersja przetłumaczonej na wiele języków tradycyjnej piosenki bretońskiej Son ar Chistr („Piosenka cydru”) z 1929 r., napisanej przez dwóch nastolatków.