The Internationale (Międzynarodówka po angielsku)

The Internationale

(Angielska wersja „Międzynarodówki”)

słowa: Charles Hope Kerr, ok. 1900 / Billy Bragg, 1989
muzyka: Pierre De Geyter, 1888

A[C]rise, ye workers from your [F]slumbers,
A[G7]rise, ye prisoners of [C]want. [G7]
For [C]reason in revolt now [F]thunders,
and at [G7]last ends the age of [C]cant!
A[G]way with [D7]all your supers[G]titions,
Servile [D7]masses, arise, a[G]rise!
We’ll [G7]change henceforth the old tra[C]dition,
And spurn the [G]dust to [D7]win the [G]prize! [G7]

So [C]comrades, come [F]rally,
And the [G7]last fight let us [C]face. [G7]
The [C]Inter[G7]nationa[Am]le
U[F]nites the [D]human [G]race.
So [C]comrades, come [F]rally,
And the [G7]last fight let us [C]face.
The [A]Inter[Dm]na[A]tion[Dm]aa[A]aaa[Dm]le
U[C]nites the [G7]human [C]race. [G7]

No more deluded by reaction,
On tyrants only we’ll make war!
The soldiers too will take strike action,
They’ll break ranks and fight no more!
And if those cannibals keep trying,
To sacrifice us to their pride,
They soon shall hear the bullets flying,
We’ll shoot the generals on our own side.

So comrades…

No saviour from on high delivers,
No faith have we in prince or peer.
Our own right hand the chains must shiver,
Chains of hatred, greed and fear.
E’er the thieves will out with their booty,
And to all give a happier lot.
Each at his forge must do their duty,
And we’ll strike the iron while it’s hot.

So comrades…


Uwspółcześniona angielska wersja Międzynarodówki, której tekst napisał w 1989 roku Billy Bragg na prośbę Pete’a Seegera:

Stand up, all victims of oppression
For the tyrants fear your might
Don’t cling so hard to your possessions
For you have nothing, if you have no rights
Let racist ignorance be ended
For respect makes the empires fall
Freedom is merely privilege extended
Unless enjoyed by one and all.

So come brothers and sisters
For the struggle carries on
The Internationale
Unites the world in song
So comrades come rally
For this is the time and place
The international ideal
Unites the human race

Let no one build walls to divide us
Walls of hatred nor walls of stone
Come greet the dawn and stand beside us
We’ll live together or we’ll die alone
In our world poisoned by exploitation
Those who have taken, now they must give
And end the vanity of nations
We’ve one but one Earth on which to live

So come brothers and sisters
For the struggle carries on
The Internationale
Unites the world in song
So comrades come rally
For this is the time and place
The international ideal
Unites the human race

And so begins the final drama
In the streets and in the fields
We stand unbowed before their armour
We defy their guns and shields
When we fight, provoked by their aggression
Let us be inspired by life and love
For though they offer us concessions
Change will not come from above.

So come brothers and sisters
For the struggle carries on
The Internationale
Unites the world in song
So comrades come rally
For this is the time and place
The international ideal
Unites the human race


W jakim języku chcesz śpiewać Międzynarodówkę? W śpiewniku mamy oryginalną wersję francuską (z akordami), wersję polską (z akordami), a także wersję hiszpańską, rosyjską i włoską. (Kliknij tag „Międzynarodówka”).

Międzynarodówka

Międzynarodówka

słowa: Maria Markowska
muzyka: Pierre De Geyter, 1888

[G7]Wyk[C]lęty powstań, ludu [F]ziemi,
Pows[G7]tańcie, których dręczy [C]głód. [G7]
Myśl [C]nowa blaski promien[F]nymi
Powiedzie [G7]nas na bój, na [C]trud.
Przesz[G]łości [D7]ślad dłoń nasza [G]zmiata,
Przed ciosem [D7]niechaj tyran [G]drży!
Rusz[G7]ymy z posad bryłę [C]świata,
Dziś niczym, [G]jutro [D7]wszystkim [G]my! [G7]

Bój to [C]będzie os[F]tatni
Krwawy [G7]skończy się [C]trud [G7]
Gdy [C]zwią[G7]zek nasz [Am]bratni
O[F]garnie [D]ludzki [G]ród! [G7]
Bój to [C]będzie os[F]tatni
Krwawy [G7]skończy się [C]trud
Gdy [A]zwią[Dm]zek [A]nasz [Dm]bra[A]aaat[Dm]ni
O[C]garnie [G7]ludzki [C]ród! [G7]

Nie nam wyglądać zmiłowania
Z wyroków bożych, z pańskich spraw.
Z własnego prawa bierz nadania
I z własnej woli sam się zbaw!
Niech w kuźni naszej ogień bucha,
Zanim ostygnie – przekuj w stal!
By łańcuch spadł z wolnego ducha,
A dom niewoli zniszcz i spal!

Bój to będzie…

Rząd nas uciska, kłamią prawa,
Podatków brzemię ciąży nam,
I z praw się naszych naigrawa
Ten, co z bezprawia żyje sam.
Lecz się odmieni krzywda krwawa,
Gdy równość stworzy nowy ład,
Bez obowiązków nie ma prawa,
Dla równych – równy szczęścia świat!

Bój to będzie…

Rządzący światem samowładnie
Królowie kopalń, fabryk, hut
Tym mocni są, że każdy kradnie
Bogactwa, które stwarza lud.
W tej bandy kasie ogniotrwałej
Stopiony w złoto krwawy pot
Na własność do nas przejdzie cały,
Jak należności słusznej zwrot.

Bój to będzie…

Obłudzie zdzierców, rządom kata
wyzwania zgodnie rzucim krzyk,
co wojsk szeregi z ludem zbrata:
Hej, kolby w górę, łamać szyk.
I żołnierz, wiedząc przeciw komu,
a z kim o lepszy walczy los,
bratobójczego sprawcom sromu
śmiertelny jutro zada cios.

Bój to będzie…

Dziś lud roboczy wsi i miasta
W jedności swojej stwarza moc,
Co się po ziemi wszerz rozrasta,
Jak świt łamiący wieków noc…
Precz darmozjadów rodzie sępi!
Czyż nie dość żerów z naszych ciał?
Gdy lud wam krwawe szpony stępi,
Dzień szczęścia będzie wiecznie trwał.

Bój to będzie…


L’Internationale, śpiewana w około stu językach, to najsłynniejsza lewicowa pieśń-symbol. Od XIX wieku jedna z najpopularniejszych pieśni socjalistycznych. Stała się najważniejszą pieśnią światowego ruchu robotniczego, śpiewana jest do dzisiaj przez lewicowych związkowców, komunistów, anarchistów i socjaldemokratów.

Została napisana w czerwcu 1871 roku, przez Eugene’a Pottiera, uczestnika Komuny Paryskiej, i pierwotnie śpiewano ją na melodie Marsylianki. Do dziś wykonywaną melodię stworzył w 1888 roku Pierre De Geyter (co ciekawe, we Francji melodia ta podlega prawu autorskiemu do października 2017 roku, choć w innych krajach, także w USA, znajduje się w domenie publicznej). Tłumaczenie na rosyjski zostało w 1918 roku wybrane na hymn Rosji Radzieckiej. Z rozkazu Stalina w 1944 roku zastąpiono ją specjalnie napisanym skomponowanym hymnem ZSRR.

Tłumaczenia Międzynarodówki na język polski dokonała Maria Markowska, ps. Kruk (1878-1939) poetka i działaczka Polskiej Partii Socjalistycznej, związana z Frakcją Rewolucyjną, następnie z obozem legionowym, później w ostrej opozycji do Piłsudskiego.

W jakim języku chcesz śpiewać Międzynarodówkę? W śpiewniku mamy oryginalną wersję francuską (z akordami), a także wersję angielską, hiszpańską, rosyjską i włoską. (Kliknij tag „Międzynarodówka”).

Fischia il vento

Fischia il vento

słowa i muzyka: Felice Cascione, 1943

(Na melodię piosenki „Katiusza”)

[Am]Fischia il vento e urla la bu[E]fera,
scarpe rotte e pur bisogna and[Am]ar
A conquist[Dm]are la rossa prima[Am]vera
[Dm]dove [Am]sorge il [E]sol dell’avve[Am]nir.
A conquist[Dm]are la rossa prima[Am]vera
[Dm]dove [Am]sorge il [E]sol dell’avve[Am]nir.

Ogni contrada è patria del ribelle,
ogni donna a lui dona un sospir,
Nella notte lo guidano le stelle,
forte il cuor e il braccio nel colpir.
Nella notte lo guidano le stelle,
forte il cuor e il braccio nel colpir.

Se ci coglie la crudele morte,
dura vendetta verrà dal partigian;
Ormai sicura è già la dura sorte
del fascista vile e traditor.
Ormai sicura è già la dura sorte
del fascista vile e traditor.

Cessa il vento, calma è la bufera,
torna a casa il fiero partigian,
Sventolando la rossa sua bandiera;
vittoriosi e al fin liberi siam!
Sventolando la rossa sua bandiera;
vittoriosi e al fin liberi siam!


Fischia il vento to obok Bella Ciao jedna z najpopularniejszych pieśni włoskich partyzantów. Została napisana we wrześniu 1943 roku w wyniku ukonstytuowania się włoskiego ruchu oporu Resistenza. Jej autorem jest jeden z jego członków, komunista i poeta, Felice Cascione.

In tutto il mondo uniamoci

In tutto il mondo uniamoci

słowa i muzyka: Alfredo Bandelli, 1974

Su ogni [D]popolo che lotta
Per un mondo socia[A]lista
Sempre arriva micidiale
Il potere imperia[D]lista

La violenza unica legge
La ragione è del can[G]none
Il potere è del pad[D]rone
Questa è [A]la legali[D]

In tutto il mondo uni[D]amoci
Perchè il nostro avve[A]nire
Possiamo conquistarcelo
Solo con il fu[D]cile

In tutto il mondo uniamoci
In una sola [G]lotta
La lotta prole[D]taria
Che il comu[A]nismo conquiste[D]

Ogni stato è da comprare
Capitale da investire
Sono masse da sfruttare
Fino a quando servirà

Il gendarme americano
Garantisce il colonnello
Se non basta il suo controllo
Democratico dc

In tutto il mondo uniamoci
Perchè il nostro avvenire
Possiamo conquistarcelo
Solo con il fucile
In tutto il mondo uniamoci
In una sola lotta
La lotta proletaria
Che il comunismo conquisterà

Ma nei conti c’è qualcosa
Che non potrà mai tornare
à la guerra popolare
Dall’America al Vietnam
à la guerra proletaria
Dichiarata in tutto il mondo
Per poterci conquistare
Una nuova società

In tutto il mondo uniamoci
Perchè il nostro avvenire
Possiamo conquistarcelo
Solo con il fucile
In tutto il mondo uniamoci
In una sola lotta
La lotta proletaria
Che il comunismo conquisterà


Piosenka z albumu „Fabbrica, galera, piazza” z 1974 r., napisana przez Alfreda Bandelliego. Nawołuje do zjednoczenia się na całym świecie w „jedynej walce” – walce proletariatu.

Inne piosenki Alfredo Bandelliego w śpiewniku: La Ballata della Fiat, La caccia alle streghe

Stato e padroni

Stato e padroni

słowa: aut. niezn., ok. 1967-1973
muzyka: Józef Pławiński

(Na melodię piosenki „Warszawianka 1905”)

La [Dm]classe operaia, compagni, è all’attacco,
[A]Stato e padroni non la [Dm]possono fermare,
[Dm]niente operai curvi più a lavorare
ma [A]tutti uniti siamo [Dm]pronti a lotta[C]re.
[F]“No” al lavoro [C]salariato,
unità di tutti [A]gli operai
[Dm]Il comunismo è il nostro programma,
[A]con il Partito conquisti[Dm]amo il pote[C]re.

[F]Stato e padroni, [C]fate attenzione,
nasce il Partito dell’[A]insurrezione;
Po[Dm]tere operaio e rivoluzione,
[A]bandiere rosse e comu[Dm]nismo [A]sa[Dm]rà.

Nessun o tutti, o tutto o niente,
e solo insieme che dobbiamo lottare,
o i fucili o le catene:
questa è la scelta che ci resta da fare.
Compagni, avanti per il Partito,
contro lo Stato lotta armata sarà;
con la conquista di tutto il potere
la dittatura operaia verrà.

Stato e padroni…

I proletari son pronti alla lotta,
pane e lavoro non vogliono più,
non c’è da perdere che le catene
e c’è un intero mondo da guadagnare.
Via dalle linee, prendiamo il fucile,
forza compagni, alla guerra civile!
Agnelli, Pirelli, Restivo, Colombo,
non più parole, ma piogge di piombo!

Stato e padroni…/x2


Stato e padroni, śpiewane na melodię Warszawianki 1905 był hymnem lewicowej grupy Potere Operaio (Władza Robotnicza) aktywnej we Włoszech od 1967 do 1973 r.