Αρνιέμαι (Arnieme)

Αρνιέμαι (Arnieme)

słowa: Iakovos Kambenelis
muzyka: Mikis Theodorakis
1975

Arni[Dm]éme arni[Am]éme arni[Dm]éme
i állij na vast[Am]áne ta skini[Dm]á
arni[G]éme na me kánun ó ti th[Dm]éne
arni[Am]éme na pnig[G]ó stin [Am]katachni[Dm]á

Arni[Dm]éme arni[Am]éme arni[Dm]éme
na íse sy kie [Am]na min íme eh[Dm]ó
pu [G]ti dikí mu míra diafet[Dm]évis
me [Am]ti dikí mu [G]hi kie [Am]to ne[Dm]ró.

Arniéme arniéme arniéme
na vlépo pia to drómo mu klistó
arniéme na `cho sképsi pu sopeni
na periméni mátia ton keiró.

Arniéme arniéme arniéme
i állij na vastáne ta skiniá
arniéme na me kánun ó ti théne
arniéme na pnigó stin katachniá

Arniéme arniéme arniéme
na íse sy kie na min íme ehó
pu ti dikí mu míra diafetévis
me ti dikí mu hi kie to neró.

Arniéme arniéme arniéme
na vlépo pia to drómo mu klistó
arniéme na `cho sképsi pu sopeni
na periméni mátia ton keiró.


Utwór napisany przez związanego z Grecką Partią Komunistyczną kompozytora Mikisa Theodorakisa oraz poetę i pisarza Iakovosa Kambenelisa. Tekst pochodzi z 1975 roku. Jego podmiot liryczny powtarza, iż „zaprzecza” (αρνιέμαι), jakoby jego przyszłość była w innych rękach i jakoby stał bezczynnie tłumiąc myśli.